DSC_0539.JPG vmpk_sata_150.webp

Lännen Lokarit

Veteraanimoottoripyöräklubi Vmpk

Satakunnan aluekerho

DSC_0539.JPG

Dellorto PHM

kaasuttimen (en) ohjekirjan osoite:

https://ducatimeccanica.com/dellorto_guide/dellorto.html ja sen linkki

Lataa Dellorto PHM kaasuttimen (fi) käyttöohje pdf tiedostona.

Dellorto PHM38 polttoaine piiri

fig9.jpg
kuva9

Tarkista että polttoaine virtaa tasaisesti tankista kaasuttimiin kaikissa olosuhteissa, myös moottorin käydessä. Tarkista että polttoaine letkut ovat ehjät, riittävän kokoiset ja kaikki liitokset hyvin kiinni.

Tarkista että polttoainesuodatin #5 (kuva9) polttoaineletkun liittimessä on puhdas. Polttoaine tulee tankista kaasuttimeen venttiilin #6 kautta. Venttiilin neula #7 sulkeutuu uimurin #2 avulla kun polttoaineen pinta nousee oikealle korkeudelle. Näin polttoaineen pinta kaasuttimessa pysyy samalla tasolla moottorin käydessä, samana pysyvä polttoaineen pinta on kaasuttimen toiminnan kannalta hyvin tärkeätä.

Alipaineen avulla toimiva emulsioputki on hyvin herkkä polttoaineen pinnankorkeudelle, pinnankorkeuden nousu aiheuttaa nopeasti seoksen rikastumisen ja lasku vastaavasti seoksen laihtumisen.

Kohokammiossa oleva polttoaine #3 on aina samassa ilmanpaineessa ympäristön kanssa, kaasuttimen kyljessä on tuuletus aukko #1.


Kohokammion uimurin säätö

fig13.jpg
kuva13

Tarkista myös kaasuttimen uimurin säätö, ohjeen mukaan sen alareuna tulee olla kammion reunasta 18mm +/- 0.5mm (kuva13). Kammiossa olevan polttoaineen määrän voi myös mitata, sen tulisi olla 55cc = 55ml. Säädä molempien puolien arvot niin samanlaisiksi kuin mahdollista, suorita mittaukset useita kertoja. Luonnollisesti myös mm. sytytys ja venttiilien säätö pitää olla kunnossa ennenkuin kaasuttimen säätöä kannattaa tehdä.


Dellorto PHM38 kylmäkäynnistys

fig15.jpg
kuva15

Moottorin käynnistys lämpimänä ei ole ongelmallista, mutta käynnistys kylmänä vaatii sille sovitetun käynnistyspiirin. Kylmälle moottorille kaasuttimen seoksen tulee olla lähellä kylläistä; kylmässä moottorissa suuri osa polttoaineesta ei höyrysty vaan tiivistyy moottorin kylmille pinnoille. Siksi käynnistettäessä sylinterissä olevan seoksen suhteen pitää olla sopiva ulkoisiin olosuhteisiin nähden.

Itsenäinen käynnistys piiri

Käynnistys piiriä (kuva 15) kutsutaan itsenäiseksi koska sillä on oma suutin, seosputki ja venttiili. Käynnistys kylmänä: kaasu kiinni ja startti venttiili #1 auki.

Alipaine kammiossa #8 vetää ilma/polttoaine seosta kanavan #9 kautta joka edelleen sekoittuu ilmaan #3 kanavan #4 jälkeen. Seos muodostuu starttisuuttimen #6 läpi virtaavasta polttoaineesta joka sekoittuu kanavasta #10 tulevaan ilmaan seosputkessa #5 olevien reikien kautta.


Seosputken ja startti suuttimen ryyppy valinta

fig16.jpg
kuva16

Itsenäinen käynnistyspiiri antaa aluksi hyvin rikasta seosta, alkuvaiheen jälkeen seos on laihempaa – moottori saadaan käymään tasaisesti.

Kuva 16: alkuvaiheen seos muodostuu seosputken reikien #2 kautta tulevasta ilmasta ja seosputkessa olevasta polttoaineesta #1. Alkuvaihessa seokseen ei vaikuta startti suutin vaan ainoastaan seosreikien yläpuolella oleva polttoaineen määrä (alkutila: polttoaine putkessa samassa tasossa kuin kohokammiossa).

Kuva 15: Alkuvaiheen jälkeen seos on laihempaa ja tämä seos saa moottorin käymään tasaisesti. Startti suuttimen #6 kautta tuleva polttoaine sekoittuu seosputkessa kanavan #10 kautta tulevaan ilmaan. Kanava #4 on mitoitettu tekemään sopiva alipaine startti venttiilin kammioon seosputken yläpäähän sekä starttauksen että moottorin lämpenemisen ajaksi. Siksi seosputken reikien kokoa ja niiden paikkaa muuttamalla voidaan vaikuttaa seoksen määrään; seoksen vahvuus riippuu startti suuttimen koosta, suurempi suutin tuottaa rikkaampaa seosta ja vastaavasti pienempi laihempaa seosta.

Liian rikas tai laiha seos voivat vaikeuttaa käynnistystä, tämän voi tarkistaa sytytystulpista. Muutaman käynnistys yrityksen jälkeen, irroita tulpat, jos ne ovat märkiä = seos on liian rikasta ja tarvitset seosputket joissa reijät ovat korkeammalla. Vastaavasti kuivat tulpat = liian laiha seos ja tarvitset seosputket joissa reijät ovat alempana.

Jos moottori pysähtyy kylmäkäynnistyksen jälkeen ennenkuin se on käynyt vähintään minuutin ryyppy päällä, start suutin on liian iso. Vastaavasti jos moottori pysähtyy laihan seoksen vuoksi, start suutin on liian pieni.

Tarkista että start venttiilit sulkeutuvat täysin kun nostat rikastimen vivun ylös. Varmista myös että molempien start piirien vaijereissa on 1-2mm tyhjä liikevara ja niiden liikkeen samanaikaisuus.


Dellorto PHM38 tyhjäkäynti

fig18.jpg
kuva18

Tyhjäkäynti piiri

Tyhjäkäynti säätö

Muista: moottorin on oltava käyntilämpötilassa kun teet kaasuttimen säätöjä. Tyhjäkäynnin perusasetukset: kaasuttimen neula alimpaan 3. loveen ylhäältä, kaasuttimen luistin säätöruuvi 1 kierros myötäpäivään luistin ala-asennosta. Kaasuttimen luistin ala-asennon löytää kuuntelemalla muutosta luistin äänessä kun se pysähtyy ala-asentoon. Kaasuttimen vaijereissa tulee olla 1-2 mm tyhjä liikevara, ryypyn vaijereissa 2-4mm tyhjä liikevara. Säädä molempien puolien asetukset niin samanlaisiksi kuin mahdollista.

Tyhjäkäynnillä kaasuttimen läpi virtaa vain pieni määrä polttoaine seosta koska kaasuttimen luisti on lähes kiinni. Näin muodostunut alhainen alipane kaasuttimen etupuolella ei riitä seoksen kuljettamiseen --> suurempi alipaine kaasuttimen takapuolella imee ilmaa kanavan #1 (kuva18) kautta ja aktivoi tyhjäkäyntipiirin.

Säädä aluksi tyhjäkäynti vähän normaalia isommaksi (noin 1200rpm 4-tahti), ja säädä seosruuvia #5 kunnes saat parhaan tasaisimman käynnin. Seosruuvin kierto myötäpäivään laihentaa ja kierto vastapäivään rikastaa seosta. Tyhjäkäyntipiirin seos muodostuu luistin takana olevan seoskanavan "vihreä" ja tyhjäkäyntisuuttimen #6 yhdessä muodostamasta polttoaine/ilma seoksesta.

Seosruuvin säätö vaikuttaa kaasuttimen tyhjäkäyntikanavan kautta tulevaan seoksen määrään. Ruuvin säätöalue on noin 3,5 kierrosta kiinni asennosta auki suuntaan. Laske lopuksi tyhjäkäynti takaisin luistin säätöruuvilla (noin 1000rpm), tarkista luistin vaijereiden vapaa liikevara ja seoksen säätö vielä kerran.

Tyhjäkäynti suuttimen valinta

Tyhjäkäynti suuttimen oikean koon voi tarkistaa seuraavasti. Kierrä moottorin kaasua lisää hitaasti 0 ... 1/4 kaasu, hidas ja epätasainen moottorin kierrosluvun nousu voi liittyä liian pieneen tyhjäkäynti suuttimeen. Sama vaikutus on myös jos seosruuvi on liian paljon auki.

Jos pakokaasussa näkyy savua tai ääni on tukahtunut, on tyhjäkäyntisuutin liian iso.


Kiihdytys vaihe

fig20.jpg
kuva20

Kiihdytys vaiheella tarkoitetaan jaksoa kun seosta alkaa tulemaan tyhjäkäynti piirin lisäksi myös pääsuuttimen piiristä.

Kun kaasuttimen luisti avautuu, moottoriin virtaa enemmän ilmaa ja siksi seokseen pitää saada myös lisää polttoainetta ilman lisäksi.

Tyhjäkäyntipiirin reikä #3 (kuva20) kautta virtaa riittävästi seosta vain moottorin tyhjäkäyntiä varten. Kaasuttimen pääsuuttimen kautta ei vielä tule seosta koska alipaine kaasuttimen etupuolella on liian pieni. Kiihdytys reijän #2 kautta alkaa nyt virrata seosta kanavasta #4 kompensoimaan lisääntynyttä ilmamäärää. Kiihdytys reikä sijaitsee heti kaasuttimen luistin takareunan edessä ja reagoi siten nopeasti ilmamäärän muutoksiin.

Huomaa että kiihdytysreiällä on kaksi erilaista tehtävää: Tyhjäkäynnillä pääkammiosta tuleva ilma kulkee reijän ohi ja samalla se laihentaa kaasuttimen lähtöpuolelle tulevaa tyhjäkäyntipiirin seosta. Kiihdytysvaiheessa kun kaasuttimen luisti hieman avautuu, tyjäkäyntipiirin seos virtaa myös kiihdytysreijän kautta kaasuttimen lähtöpuolelle.

Toisin sanoen kiihdytysreikä syöttää ensin ilmaa tyhjäkäyntipiiriin ja myöhemmin syöttää seosta kiihdytysvaiheessa kaasuttimen lähtöpuolelle.


Täysi kaasu

fig24.jpg
kuva24

Kuva 24 näyttää kaasuttimen toimintaa täysi kaasu vaiheessa jolloin nopeatkin muutokset ilman määrässä johtavat vastaavaan muutokseen myös seoksen määrässä.

Seosputken #5 kyljessä on useita reikiä jotka on yhdistetty ilma kanavaan #2. Kun kaasua avataan, pääsuuttimen #3 kautta tuleva polttoaine virtaa seosputkeen missä se sekoittuu putken kyljessä olevien reikien kautta tulevaan ilmaan. Näin muodostunut seos virtaa kaasuttimen kaulaan #4 missä se sekoittuu edelleen kaasuttimen etupuolelta tulevaan ilmaan #1.

Pääsuuttimen suurentaminen rikastaa seosta kaikilla kaasun asennoilla, vastaavasti suuttimen pienentäminen laihentaa seosta.

Nelitahtimoottoreihin tarkoitettujen kaasuttimien seosputkissa on erilainen reijitys koska reikien paikalla voidaan vaikuttaa kaasuttimen kiihdytys ominaisuuksiin.

Seosputken yläosassa olevat reijät laihentavat seosta koska ne ovat kohokammiossa olevan polttoaineen yläpuolella, niiden läpi virtaa vain ilmaa. Vastaavasti alempana olevat reijät rikastavat seosta koska ne ovat polttoainen pinnan alapuolella ja niiden kautta virtaa seosta kaasuttimen kaulaan.

Kun halutaan laihentaa seosta kiihdytyksessä, tarvitaan seosputki jonka reijät ovat ylempänä. Seoksen rikastaminen taas tarvitsee seosputken jonka reijät ovat alempana. Reikien koolla voidaan vaikuttaa aikaan miten kauan kestää kunnes seosputki on tyhjä.


Kaasuttimen luisti

fig25.jpg
kuva25

Kiihdytys vaiheen jälkeen noin 1/4 kaasuun asti, seos kanavan alipaine vetää polttoainetta seosputken kautta. Tässä vaiheessa tehollinen polttoaineen määrä säätyy pääsuuttimen koon ja kaasuttimen ylös/alas liikkuvan kapenevan neulan avulla. Kaasuttimen läpi tässä vaiheessa kulkevan ilman määrä riippuu kaasuttimen luistin alareunan leikkauksesta (kuva25).

Pieni luistin leikkaus tekee suuremman alipaineen ja enemmän polttoainetta virtaa seosputken läpi, suurempi luistin leikkaus taas tekee pienemmän alipaineen ja vähemmän polttoainetta kulkee seosputken läpi.

Edellisen perusteella; pienempi leikkaus rikastaa seosta ja suurempi leikkaus laihentaa seosta.


Kaasuttimen neula

fig26.jpg
kuva26

Kaasuttimen kapenevan neulan tärkeät tiedot:

Neula (kuva26) tulee valita huolellisesti ottaen huomioon kaasuttimen toiminta moottorin koko kierrosluku alueella

Neulan suora osa vaikuttaa seoksen vahvuuteen alueella 0 ... 1/4 kaasu. Neulan halkaisija pienentäminen rikastaa seosta ja vastaavasti laihentaa toisin päin.

Neulan kartio-osa vaikuttaa seokseen alueella 1/4 ... 3/4 kaasu. Neulan pään suurentaminen laihentaa seosta ja pienentäminen rikastaa seosta.

Neulan siirto pystyasennossa eri koloon vaikuttaa seokseen alueella 1/4 ... 4/4 kaasu. Neulan nosto rikastaa seosta ja lasku laihentaa sitä. Neulan ylin kolo = 1, koloja on yleensä 3 tai 4.

Neuloja on saatavana hyvin monilla eri mitoilla, taulukoita huolellisesti tutkimalla löydät käyttöösi sopivan vaihtoehdon.

Useimmiten neula pysyy paikoillaan kaasuttimen luistissa jousen avulla. Näin neulan asento seosputken suhteen pysyy vakiona ja tärinästä aiheutuva neulan ja pääsuuttimen kuluminen myös vähenee.


Periaatekuva seoksen säätöruuvista

neula.png

Ohjekirjan mukaan ruuvin tulisi olla 1-1½ kierrosta auki kun tyhjäkäynnin säädön aloittaa (seosreikä noin 5% - 25% auki). Ruuvin asennolle haetaan kohta jossa tyhjäkäyntinopeus on tasainen ja korkein.

Kaasuttimen seosreikä on ø1.5mm, eli 2 seosruuvin kierrosta tarvitaan kun ruuvin suora osa väistyy pois reijän edestä. Seoksen säätöruuvin käytännön säätöalue on kiinni asennosta noin 1 - 4 kierrosta auki suuntaan.

Säätöruuvin mitat

Seoksen säätöruuvi auki (kierrosta) .../... seoskanava

Alla olevat tiedot ovat omia mittaustuloksia PHM38 kaasuttimesta.

fig53.jpg
fig53